این وسیله را به جای فعالیت صفحه 96 علوم  پایه  چهارم، با وسایلی که تمام بچّه ها می توانند تهیّه نمایند، ساخته می شود.

وبه خوبی می تواند کارایی وخاصّیت  پرده دیافراگم را نشان دهد.

+ نوشته شده توسط رامين مرادي در یکشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۹ و ساعت 23:48 |